ul. Świętokrzyska 2, 07-410 Ostrołęka, tel. 029 764 58 30, email: biuro@kurpie.org

Aktualności | Galeria | Dołącz do nas | Kontakt |

Menu

Dwumiesiecznik "Kurpie"

 

 

 

Kurpiki - nagrody prezesa Związku Kurpiów
Kurpie, nasza mała ojczyzna
Publikacja / Aktualizacja: 01.02.2010.
nasz zakątek, dla nas tu mieszkających - najlepszy i najpiękniejszy na świecie, ktoś powiedział - „jak matka rodzona”.
To kraina, o której tak napisał  Leszek Czyż z  Lemana w pow. kolneńskim:
„…Tutaj jenacej słonko zachodzi
Jenacej śweci, jenacej wschodzi
Tutaj i siano pachnie jenacej
I ładniej gziazdy mrugajo w nocy…”.

Myśl, aby utworzyć nagrody, którymi Związek Kurpiów wyróżniałby osoby, zespoły i instytucje za zasługi dla regionu kurpiowskiego, narodziła się latem 2001r.

Kurpiki - zgłaszanie kandydatów
Publikacja / Aktualizacja: 01.02.2010.
WNIOSEK - zgłaszanie kandydatów. (38kb w formacie DOC)Laureaci Kurpików
Publikacja / Aktualizacja: 10.09.2007.

Laureaci Kurpików 2001 - 2016

1. Kurpiki 2001-2016 w układzie chronologicznym
2. Kurpiki 2001-2016 w układzie kategorii
3. Kurpiki 2001-2016 wg zamieszkania laureatów
Regulamin
Publikacja / Aktualizacja: 10.09.2007.
przyznawania "Kurpików" – corocznych nagród Prezesa Związku Kurpiów za ochronę dziedzictwa kulturowego, budzenie tożsamości i działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju Kurpiowszczyzny
 1. Listę laureatów nagrody ustala Kapituła.
 2. Kapituła składa się z co najmniej 5 osób tj. Prezesa Związku Kurpiów i co najmniej czterech przedstawicieli – zdobywców Kurpików z lat poprzednich. W/w osoby powołuje corocznie Prezes Związku Kurpiów.
 3. Kandydatów do nagrody przedstawiają członkowie Kapituły na podstawie otrzymanych wniosków instytucji samorządowych i państwowych, organizacji społecznych, instancji Związku Kurpiów i osób indywidualnych. Członkowie Kapituły zgłaszają także kandydatury własne.
 4. Nagrody wręczane są na początku roku. Przyznawane są za działalność roku ubiegłego, lat ubiegłych lub tzw. całokształt działalności.
 5. Mogą otrzymywać je osoby indywidualne lub zbiorowe / np. zespoły muzyczne, zakłady pracy, szkoły, placówki kulturalne, towarzystwa.
 6. W sytuacjach wyjątkowych nagrody mogą być przyznawane pośmiertnie.
 7. Nagrodę można otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata.
 8. Nagrody są przyznawane w następujących kategoriach :
  • Talent
  • Nauka i pióro
  • Muzyka i taniec
  • Twórczość ludowa
  • Edukacja regionalna
  • Działalność publiczna
  • Pracodawca
  • Promowanie regionu
  • Budzenie tożsamości
  • Ochrona dziedzictwa kulturowego
 9. W danej kategorii może być przyznana więcej niż jedna nagroda lub nie przyznana żadna.
 10. Wszystkie nagrody są równorzędne.
 11. Zdobywca nagrody otrzymuje Statuetkę KURPIKA oraz stosowny dyplom.