ul. Świętokrzyska 2, 07-410 Ostrołęka, tel. 029 764 58 30, email: biuro@kurpie.org

Aktualności | Galeria | Dołącz do nas | Kontakt |

Menu

Dwumiesiecznik "Kurpie"

 

 

 

Aktualności
Kurpie we wspomnieniach - II edycja

Regulamin konkursu literackiego "Kurpie we wspomnieniach" - II edycja


1.Temat konkursu.

Tematem konkursu są wspomnienia:
- z życia Kurpiów na rdzennej ziemi kurpiowskiej,
- z życia Kurpiów, rzuconych przez los w inne strony Polski i świata,
- z życia ludzi, którzy choć urodzeni gdzie indziej, swoje życie całkowicie lub częściowo, związali z Kurpiami,
Wspomnienia mogą obejmować całokształt życia uczestnika konkursu lub tylko jego wybrany okres. Oczekujemy na wspomnienia związane z życiem codziennym, świętami, pracą zawodową i społeczną, odpoczynkiem. Czekamy na opisy ciekawych wydarzeń, które działy się w naszych wioskach i miastach, a których byliśmy świadkami albo w których uczestniczyliśmy. Liczymy na opisanie spotykanych ludzi z naszych wiosek i miast, w tym ludzi o niecodziennych charakterach i pasjach.
Uwaga: nadesłane prace mogą mieć także formę inną niż klasyczne wspomnienia czy pamiętnik. Mogą być powieścią, nowelą itp. Prace mogą powstać także jako opowieści innych ludzi, spisane przez uczestnika konkursu.
Uwaga: Dodatkowym atutem przy ocenie pracy konkursowej przez komisję będzie udokumentowanie jej starymi fotografiami, dokumentami, wycinkami gazet itp.

2. Cel konkursu.

Celem konkursu jest zebranie wielu historii ludzkich związanych z Kurpiami, z ich codziennym, często ciężkim życiem, ich zwyczajami oraz interesującymi wydarzeniami. Jak w tego typu pracach, niezwykle istotne są szczegóły, a nie tylko ogólniki. Materiały z konkursu zamierzamy wydawać sukcesywnie w postaci książek. Chcemy w ten sposób ocalić od zapomnienia i stworzyć niezwykłe dzieło: historię Kurpiów jako regionu i jako dziejów ludzkich widzianych oczami pojedynczego człowieka. Chcemy przekazać potomnym historię Kurpiów, zawierającą bogatszą niż podręcznikowa wiedzę. Historię o prawdziwym życiu Kurpiów w XX wieku.

3. Forma i objętość nadsyłanych prac na konkurs:

Prace konkursowe mogą być: napisane na komputerze i zapisane w postaci elektronicznej na płycie CD, napisane i wydrukowane na maszynie lub komputerze, napisane ręcznie.
Organizator nie ogranicza objętości prac konkursowych. W przypadku ich publikacji zastrzega sobie jedynie prawo ich skracania.
W przypadku nadesłanych z pracą załączników: jeżeli uczestnik konkursu zamiast kopii dostarczy oryginały fotografii i dokumentów, to załączone oryginalne załączniki zostaną zwrócone po ich skopiowaniu przez Organizatora.
Jeżeli nadesłana praca była już gdzieś indziej publikowana, konieczne jest zaznaczenie formy, daty i miejsca publikacji. O zakwalifikowaniu do konkursu takiego materiału będzie decydować Komisja Konkursowa.
Nadesłana praca zostanie zwrócona uczestnikowi, po rozstrzygnięciu konkursu i wykonaniu kopii pracy, jeśli wyrazi takie pisemne życzenie przy składaniu (wysyłaniu) pracy. Jeżeli uczestnik konkursu nie wyda innej dyspozycji, nadesłana praca staje się własnością Organizatora.

4. Adresaci konkursu:

- mieszkańcy Kurpiów i najbliższej okolicy
- rodowici Kurpie lub ich potomkowie, zamieszkali poza Kurpiami w Polsce i świecie
- osoby, które choć urodzone gdzie indziej, swoje życie całkowicie lub częściowo związały z ziemią bądź społecznością kurpiowską

5. Termin konkursu.

Prace konkursowe powinny być dostarczone lub nadesłane w terminie: do dnia 31.08.2018 r., z zaznaczeniem na kopercie oraz wewnątrz pracy: imienia i nazwiska uczestnika, dokładnego adres  zamieszkania oraz adresu do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania), e-mila oraz numeru telefonu kontaktowego.

6. Rozstrzygnięcie konkursu.

Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Związku Kurpiów w terminie 3 m-cy od ostatecznej daty nadsyłania prac. Przewiduje się wartościowe nagrody pieniężne i rzeczowe, zróżnicowane w zależności od dokonanej przez Komisję oceny. O dalszym przebiegu konkursu po złożeniu prac wszyscy uczestnicy będą informowani. Organizator dołoży starań, aby wszystkie prace konkursowe zostały nagrodzone. Najlepsze prace lub ich fragmenty zostaną opublikowane w przewidywanym wydawnictwie: „Kurpie we wspomnieniach”.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru prac do publikacji oraz ich skracania.

7. Organizator konkursu.

Organizatorem konkursu jest: Związek Kurpiów, ul. Świętokrzyska 2, 07- 410 Ostrołęka. Telefon 29 7645830 lub 606488657, e-mail: biuro@kurpie.org


Organizator konkursu udziela wszelkich odpowiedzi na pytania związane z konkursem.

Zadanie dofinansowane ze środków Miasta Ostrołęka w ramach projektu: "Losy mieszkańców Ostrołęki we wspomnieniach".