ul. Świętokrzyska 2, 07-410 Ostrołęka, tel. 029 764 58 30, email: biuro@kurpie.org

Aktualności | Galeria | Dołącz do nas | Kontakt |

Menu

Dwumiesiecznik "Kurpie"

 

 

 

Aktualności
Kurpiki 2018

A oto Regulamin przyznawania "Kurpików" – corocznych nagród Prezesa Związku Kurpiów za działalność na polu ochrony dziedzictwa kulturowego, budzenia tożsamości i działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju Kurpiowszczyzny:

 1. Listę laureatów nagrody ustala Kapituła.

 2. Kapituła składa się z co najmniej 5 osób tj. Prezesa Związku Kurpiów i co najmniej czterech przedstawicieli – zdobywców Kurpików z lat poprzednich. W/w osoby powołuje corocznie Prezes Związku Kurpiów.

 3. Kandydatów do nagrody przedstawiają członkowie Kapituły na podstawie otrzymanych wniosków instytucji samorządowych i państwowych, organizacji społecznych, instancji Związku Kurpiów i osób indywidualnych. Członkowie Kapituły zgłaszają także kandydatury własne.

 4. Nagrody wręczane są na początku roku. Przyznawane są za działalność roku ubiegłego, lat ubiegłych lub tzw. całokształt działalności.

 5. Mogą otrzymywać je osoby indywidualne lub zbiorowe / np. zespoły muzyczne, zakłady pracy, szkoły, placówki kulturalne, towarzystwa.

 6. W sytuacjach wyjątkowych nagrody mogą być przyznawane pośmiertnie.

 7. Nagrodę można otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata.

 8. Nagrody są przyznawane w następujących kategoriach :

  • Talent

  • Nauka i pióro

  • Muzyka i taniec

  • Twórczość ludowa

  • Edukacja regionalna

  • Działalność publiczna

  • Pracodawca

  • Promowanie regionu

  • Budzenie tożsamości

  • Ochrona dziedzictwa kulturowego

 1. W danej kategorii może być przyznana więcej niż jedna nagroda lub nie przyznana żadna.

 2. Wszystkie nagrody są równorzędne.

 3. Zdobywca nagrody otrzymuje Statuetkę KURPIKA oraz stosowny dyplom.