ul. Świętokrzyska 2, 07-410 Ostrołęka, tel. 029 764 58 30, email: biuro@kurpie.org

Aktualności | Galeria | Dołącz do nas | Kontakt |

Menu

Dwumiesiecznik "Kurpie"

 

 

 

Aktualności
Wakacyjna Szkoła Dialektu Kurpiowskiego

Związek Kurpiów organizuje w miesiącach lipiec – sierpień br. w Ostrołęce dwutygodniowe zajęcia szkoleniowe z zakresu dialektu kurpiowskiego


Termin: 23-27.07 i 6-10.08.2018

Czas zajęć: 60 godz. szkolenia, w ciągu 10 dni po 6 godzin dziennie. Zajęcia w godz. w godz. 9-15

Miejsce: Ostrołęka, szczegółowe miejsce podane zostanie w terminie późniejszym

Uczestnicy: nauczyciele i inne osoby pragnące pogłębić lub nabyć umiejętność posługiwania się dialektem kurpiowskim w mowie i piśmie. Grupa preferowana – nauczyciele.

Przebieg i cel: Pogłębienie i nabycie znajomości dialektu kurpiowskiego w mowie i piśmie, a także podstaw wiedzy o historii, kulturze i sztuce Kurpiów. Uczestnicy nabędą też podstawy z zakresu historii, kultury i sztuki Kurpiów. Szkolenie jest bezpłatne. Odbywa się w ramach zadania „Mówimy po kurpiowsku. Zachowanie niematerialnego dziedzictwa na przykładzie gwary kurpiowskiej”, dofinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nauczyciele, którzy zakończą kurs z wynikiem pozytywnym, otrzymają certyfikaty, upoważniające do prowadzenia zajęć z zakresu nauki dialektu kurpiowskiego w placówkach oświatowych. Program zajęć zostanie dopasowany do poziomu umiejętności i wiedzy uczestników

  1. Zapisy: Podstawą wpisu na szkolenie będzie nadesłana tradycyjną pocztą, e-mailem lub dostarczona do biura Związku Kurpiów ul. Świętokrzyska 2 w Ostrołęce - Deklaracja uczestnictwa (załącznik). Termin przyjmowania zgłoszeń – do 9.07.2018. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Współpraca: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oddział w Ostrołęce, Muzeum Kultury Kurpiowskiej

Informacje o szkoleniu można uzyskać w: biurze Związku Kurpiów, ul. Świętokrzyska 2 w Ostrołęce, tel. 29-764 58 30, e-mail: biuro@kurpie.org lub u p. Henryka Gadomskiego tel. 609172320 i p. Mirosława Grzyba tel.606488657.