Henryk Gadomski, Mirosław Grzyb, Tadeusz Grec


SŁOWNIK WYBRANYCH NAZW I WYRAŻEŃ KURPIOWSKICH
po kurpśosku gådå Henryk Gadomski


WSTĘP PODSTAWY WYMOWY I PISOWNI SŁOWNIK
SPONSORZY WYDAWNICTWA KONTAKT

Konsultacja naukowa
prof. zw. dr hab. Jerzy Rubach

Ilustracje
Teresa Piórkowska Ciepierska

© Związek Kurpiów

Wersja książkowa - przygotowanie, druk i oprawa - Drukarnia J.J. Maciejewscy, Przasnysz
Wersja multimedialna -